คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 
ผู้ที่ต้องสมัครเข้าศึกษา กรุณากรอกข้อมูล ทางมหาวิทยาลัยจะติดต่อกลับ
กำหนดการรับสมัครอย่างเป็นทางการ ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งต่อไป

APPLY ONLINE

ประชาสัมพันธ์ /กิจกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit seddo eiusmod tempor incididunt ut labore.